Predar.sk

Naši spokojní zákazníci

Fotogaléria našich spokojných zákazníkov

Partneri

Bambulka.com - Výrobca detského oblečenia. BaboPortal.sk - inzercia a aukcie pre každého.

Všeobecné obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ obchodu

          Prevádzkovateľom internetového obchodu Predar.sk je firma Ing. Marián Kvas, s miestom podnikania – Športová 440/4, 962 33 Budča, IČO: 46 337 474 , zapísaná v živnostenskom registri – obvodný úrad Zvolen, č. živnostenského registra 670-21119

Objednávka tovaru

    Kupujúci môže v internetovom obchode Predar.sk objednať ktorýkoľvek tovar, pri ktorom má možnosť výberu druhu, množstva, veľkosti a farby tovaru. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Objednávka odoslaná na e-mailovú adresu internetového obchodu Predar.sk je záväzná. Podmienkou platnosti objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých údajov, ktoré sú vyžadované systémom pri registrácií.

    Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami internetového obchodu Predar.sk. Od momentu prijatia platby za tovar a poštovné na účet predávajúceho začínajú platiť pre obidve strany všetky práva a povinnosti vyplývajúce z občianskeho obchodného zákonníka a z reklamačného poriadku.

    Kupujúci sa zaväzuje uhradiť objednávku do 14 dní od potvrdenia objednávky, v opačnom prípade bude objednávka zo strany predávajúceho stornovaná.

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

    - dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farbu  podľa objednávky, najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní platby na účet predávajúceho

    - v prípade, že niektorý z objednaných tovarov nie je možné doručiť v lehote do 10 pracovných dní po obdržaní platby, predávajúci bude informovať kupujúceho o lehote, v ktorej bude tovar možné dodať.

    - dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

    - oneskorené dodanie tovaru zapríčinené poštou

    - oneskorené dodanie tovaru zapríčinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa kupujúcim v objednávke

    - prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť

Kupujúci sa zaväzuje:

    - skontrolovať pred prevzatím neporušenosť obalu a tovar prevziať
    - v prípade značného poškodenia obalu  pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti bezodkladne uplatniť reklamáciu u tejto spoločnosti
    - v prípade neprevzatia tovaru pri prvom doručení a pri požadovaní opätovného doručenia, uhradiť na účet predávajúceho náklady spojené s poštovným a balným pred odoslaním tovaru

    - v prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru bude kupujúcemu odopreté ďalšie nakupovanie v našom e-shope (kupujúci bude na tútu skutočnosť upozornený)

Dodacie lehoty:

    - predávajúci odošle tovar najneskôr do 10 pracovných dní od obdržania platby na účet predávajúceho, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak (osobný odber a podobne )

Poštovné a balné:

    - doručovateľom je Slovenská pošta, prípadne po telefonickom dohovore osobný odber na  adrese firmy. Poštovné a balné (Slovensko) doporučenou zásielkou 1. trieda – 2,60 € (platba vopred prevodom na účet), 3,90 € (dobierka). Slovenská pošta kuriér - 6,20 € (platba vopred prevodom na účet), Slovenská pošta kuriér - 7 € (dobierka).

    - Pri objednávke nad 150 € poštovné a balné neplatíte.
    - Pri objednávke do zahraničia, predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti balíka a štátu, do ktorého bude tovar doručený. Cena tovaru bude prepočítaná aktuálnym kurzom.

Vrátenie tovaru a peňazí:

    - zákazník má právo na vrátenie tovaru v neporušenom stave, nepoužitý a nevypratý, vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy do 7 dní bez udania dôvodu.
    - predávajúci po obdržaní nepoškodeného tovaru vráti peniaze za tovar prevodom na účet, z ktorého bola platba prijatá . Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného !

    - v prípade nedodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných a neovplyvniteľných príčin, predávajúci vráti celú sumu (vrátane poštovného), ktorá bola poukázaná na bankový účet predávajúceho na účet z ktorého bola platba prijatá.

Záruka a reklamácie

    - záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy
    - kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie závady.
    - kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje závady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.
    - počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie závady po predložení tovaru spolu s dokladom o zaplatení a stručným popisom závady.
    - právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, zanedbaním starostlivosti o tovar. Zákazník je informovaný o spôsobe správneho udržiavania materiálu, z ktorého sú výrobky vyrobené na etikete každého výrobku a tiež priloženým informačným letákom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
    - reklamovaný výrobok je nutné doručiť predávajúcemu poštou na adresu firmy, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 

Farba tovaru

    Farba tovaru, ktorý Vám ponúkame na našej internetovej stránke môže byť prostredníctvom Vášho monitoru pozmenená. Prípadné odchylky v odtieňoch sú možné.

Ochrana osobných údajov

    Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje, ktoré sú nutnou podmienkou pri objednávaní,  dodaní tovaru  a vyhotovení dokladu, ďalej pri vybavovaní prípadných reklamácií, nebudú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám ani inak komerčne zneužité.

Ostatné ustanovenia

    Používanie informácií, obrázkov, textov poskytovaných touto webovou stránkou je považované za porušovanie autorských práv v zmysle zákona č.383/1997 Z.z. a bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané.

Predávajúci má vyhradené právo tieto podmienky meniť.

 

V Budči dňa 7.4.2017

Všeobecné obchodné podmienky


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Zľavnené produkty

Žiadne zľavnené produkty

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty

www.predar.sk on Facebook